Thu thập dữ liệu

I. Mục Đích:

Chúng tôi, tại Name, cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân cũng như thông tin thanh toán của quý khách. Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ và ứng dụng của Name.

II. Quy Định Cụ Thể:

2.1. Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng dịch vụ hoặc nền tảng của Name, hoặc tạo một tài khoản với chúng tôi.
 • Khi bạn gửi các biểu mẫu, bao gồm cả đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của mình để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc nền tảng của Name.
 • Khi bạn liên kết tài khoản Name với các tài khoản mạng xã hội hoặc tài khoản bên ngoài khác.
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua dịch vụ của Name.
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại.
 • Khi bạn đăng ký tham gia các cuộc thi.
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân cho Name vì bất kỳ lý do gì.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, email, ngày sinh, địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa, thông tin thanh toán, số điện thoại, giới tính, và thông tin về thiết bị sử dụng.

2.2. Lưu Trữ và Bảo Mật Thông Tin:

Name thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt và được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật. Tuy nhiên, không có đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn an toàn. Chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân một cách an toàn khi không còn cần thiết.

2.3. Sử Dụng Thông Tin Khách Hàng:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

 • Giao hàng và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, ưu đãi, và dịch vụ.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Sử dụng thông tin từ cookies để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Tạo tài khoản thành viên và tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết.

III. Liên Kết Với Website Khác:

Khách hàng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản và không nên cung cấp thông tin tài khoản và mật khẩu tại các trang web khác ngoại trừ ứng dụng Name.

IV. Chia Sẻ Thông Tin Khách Hàng:

Name cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng với bất kỳ công ty nào khác ngoại trừ các đối tác liên quan trực tiếp đến việc giao hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.

V. Sử Dụng Cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

VI. Liên Hệ và Thắc Mắc:

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: info@name.com.vn

Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.